Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lichten wij toe welke informatie wij van u gebruiken en opslaan, dat wij deze beveiligen en hoe u de verzameling van uw gegevens kunt wijzigen of stopzetten.
De verklaring heeft alleen betrekking op deze website. De website wordt door Dare Internet Services gehost en Dare Internet Services is verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens. Het Nederlandse Recht is hierop van toepassing, evenals op alle kwesties die hiervan afgeleid zijn.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens slaan wij op:

  • uw gegevens ingevuld via ons contactformulier
  • uw ip-adres via ons contactformulier

Gebruik van deze gegevens

De op het contactformulier ingevulde gegevens gebruiken wij voor het antwoord/de actie waar u expliciet om heeft gevraagd. Uw IP-adres gebruiken wij uitsluitend in geval van oneigenlijk gebruik van het contactformulier (SPAM) om toegang tot onze website te blokkeren.

Cookies / Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics echter is het delen van informatie uitgezet. Tevens is er een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. We voldoen hiermee aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).    

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in de door u aan ons verstrekte gegevens.

Bescherming persoonsgegevens

Wij beschermen uw privacy indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij treffen voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Alleen geautoriseerde personen binnen Dare Internet Services hebben toegang tot deze infromatie. Wij wijzen u erop dat wij u persoonlijke gegevens alleen vrijgeven indien wij daartoe door de wet, een huiszoekingsbevel, een dagvaarding, rechterlijk bevel of dergelijke worden verplicht.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. onze contactgegevens staan rechts op deze pagina vermeld.

Dare Internet Services
R. Bakkers (directeur)

Wij behouden het recht deze privacyverklaring te wijzigen.

Rotterdam, mei 2018