In deze privacyverklaring lichten wij toe welke informatie wij van u gebruiken en opslaan, dat wij deze beveiligen en hoe u de verzameling van uw gegevens kunt wijzigen of stopzetten. De verklaring heeft alleen betrekking op deze website. De website wordt door Dare Internet Services gehost en Dare Internet Services is verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens. Het Nederlandse Recht is hierop van toepassing, evenals op alle kwesties die hiervan afgeleid zijn.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens slaan wij op:

  • uw gegevens die wij van u verkrijgen als u contact met ons opneemt

Gebruik van deze gegevens

De gegevens gebruiken wij om met u in contact te kunnen komen en/of u te factureren voor de diensten die wij u verlenen.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in de door u aan ons verstrekte gegevens.

Bescherming persoonsgegevens

Wij beschermen uw privacy indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij treffen voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Alleen geautoriseerde personen binnen Dare Internet Services hebben toegang tot deze informatie. Wij wijzen u erop dat wij u persoonlijke gegevens alleen vrijgeven indien wij daartoe door de wet, een huiszoekingsbevel, een dagvaarding, rechterlijk bevel of dergelijke worden verplicht.

Cookies / Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

  • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
  • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
  • verder geen gegevens delen met Google;
  • en we Google niet toegestaan hebben deze data met andere Google diensten te delen.
Cookie naam Beschrijving
_ga Meet het bezoek aan de website
Vervaltermijn: 14 dagen
_gid Maakt onderscheid in de verschillende soorten gebruikers
Vervaltermijn: 1 dag
_gat_gtag_* Google Analytics
Vervaltermijn: Einde sessie

We voldoen hiermee aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina vermeld.

Dare Internet Services

R. Bakkers (eigenaar)

 

Wij behouden het recht deze privacyverklaring te wijzigen.

Rotterdam, mei 2020

 

Dare Internet Services

Internet Development & Consultancy

R. Bakkers